top of page

Opvoedingsproject: 4 kernwaarden

SAMEN gaan we ervoor!

SAMEN als team!

Met heel veel aandacht voor een goeie SAMENwerking ;

 • tussen kinderen onderling

 • tussen leraar en leerling

 • met onze ouders

 • met externe diensten zoals onze kinderopvang, het CLB, logopedisten, reva,…

 

 GOED IN JE VEL

Graag naar school komen en er zich goed voelen:

voor onze kinderen maar ook voor leerkrachten, ouders en andere externen.

Daar waar kinderen zich goed in hun vel voelen, kan er 'geleerd' worden.

Met leren bedoelen we 'het zich eigen maken van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden en waarden'. Het draait dus niet enkel rond kennis.

We kijken graag breed naar elk kind!

Waar leerkrachten zich goed in hun vel voelen,

kan er 'geleerd' worden.

Een leraar straalt zijn goed gevoel uit naar de leerlingen met positieve gevolgen!

Wanneer ouders zich goed in hun vel voelen op school,  

geeft het hun kinderen ook een goed gevoel.

Het één geeft het ander de hand!

RESPECT betekent dat we :

 • onze kinderen willen leren omgaan met verschillen en geen vooroordelen te hebben

 • willen dat onze kinderen respectvol omgaan met zichzelf en met anderen
  (andere kinderen, leerkrachten, diegenen die bij ons toezicht doen op de speelplaats en in de refter, ouders,...)

 • vinden dat beleefdheid de manier kenmerkt waarop we met anderen omgaan

 • mekaar helpen daar waar het nodig is

 • op een verantwoorde manier met de natuur, met materiaal, gerief,... omgaan.

GROEIEN

We kunnen onze kinderen bij ons zien groeien van kleuter tot tiener.

We willen hen op eigen tempo laten groeien in hun ontwikkeling met bijzondere aandacht

voor de groei van het zelfvertrouwen en de groei van de zelfstandigheid

aangezien deze 2 onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Zelfstandigheid geeft een kind een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Een gezonde dosis zelfvertrouwen doet je stralen, wat heel wat positieve gevolgen met zich meebrengt.

Samen.png
bottom of page