top of page

 

Opvoedingsproject

We willen graag met ons team een nieuwe weg inslaan.

We willen onze schoolvisie graag concreet maken in ons opvoedingsproject’.

Dit bestaat uit vier kernwaarden.

Elke kernwaarde geeft aan waar wij als team van ’t Boompje voor willen staan!

Onze eerste kernwaarde is ‘SAMEN’!

SAMEN gaan we ervoor!

SAMEN als team!

Met heel veel aandacht voor een goeie SAMENwerking ;

 • tussen kinderen onderling

 • tussen leraar en leerling

 • met onze ouders

 • met externe diensten zoals onze kinderopvang, het CLB, logopedisten, reva,…

 

Onze tweede kernwaarde is 'GOED IN JE VEL'!

Bovenal willen we het liefst dat iedereen graag naar onze school komt en er zich goed voelt!

 

Met iedereen bedoelen we in eerste plaats onze kinderen maar ook de leerkrachten, de ouders en andere externen.

Daar waar kinderen zich goed in hun vel voelen, kan er 'geleerd' worden. Met leren bedoelen we 'het zich eigen maken van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden en waarden'. Het draait dus niet enkel rond kennis. We kijken graag breed naar elk kind!

Maar minstens even belangrijk is daar waar leerkrachten zich goed in hun vel voelen, kan er 'geleerd' worden.

Een leraar straalt zijn goed gevoel uit naar de leerlingen met positieve gevolgen!

Wanneer ouders zich goed in hun vel voelen op school, merken de kinderen dat en dat geeft ook hen dan een goed gevoel.

Het één geeft het ander de hand!

Zich goed in zijn/haar vel voelen, een kernwaarde die we doelbewust willen nastreven!

Onze derde kernwaarde is ‘RESPECT’!

Respect betekent voor ons dat we :

 • onze kinderen willen leren omgaan met verschillen en geen vooroordelen te hebben

 • willen dat onze kinderen respectvol omgaan met zichzelf en met anderen (andere kinderen, leerkrachten, diegenen die bij ons toezicht doen op de speelplaats en in de refter, ouders,...)

 • vinden dat beleefdheid de manier kenmerkt waarop we met anderen omgaan

 • mekaar helpen daar waar het nodig is

 • op een verantwoorde manier met de natuur, met materiaal, gerief,... omgaan.

Onze vierde kernwaarde is ‘GROEIEN’!

We kunnen onze kinderen bij ons zien groeien van kleuter tot tiener.

In deze tijdspanne willen we hen op eigen tempo laten groeien in hun ontwikkeling met bijzondere aandacht voor :

 •  de groei van het zelfvertrouwen

 •  de groei van de zelfstandigheid

aangezien deze 2 onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Zelfstandigheid geeft een kind een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Een gezonde dosis zelfvertrouwen doet je stralen, wat heel wat positieve gevolgen met zich meebrengt.

bottom of page