top of page
Onze visie 

In VBS ’t Boompje is elk kind van harte welkom. We willen kinderen gelukkig zien en hun talenten goed kennen. Bij ons is elk kind bij naam gekend. We vinden het zeer belangrijk dat kinderen zich goed voelen op onze kleine, warme school en vol vertrouwen in het leven staan.
Daar stemmen we onze organisatie op af.

In VBS ’t Boompje kunnen kinderen de beste versie van zichzelf worden. We geven
geduldig en hoopvol richting aan dit proces. Kinderen ervaren via een nieuwsgierige en onderzoekende houding het leren als betekenisvol, dit op eigen tempo en niveau. Dit vanuit hun eigen leefomgeving en de ruime wereld.


Respect en eerlijkheid, verdraagzaamheid en verwondering, zelfstandigheid en samenwerken staan centraal in de kijker.
Kinderen ontd
ekken op een speelse, uitdagende en creatieve wijze hun eigen mogelijkheden. We bieden kansen om waardevolle keuzes te maken en te groeien in zelfvertrouwen.

Samen met de kinderen reflecteren en evalueren we de vorderingen die ze maken. Zo worden ze eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling. De durf om tot duurzaam engagement te komen wordt aangemoedigd.

Als team van VBS ’t Boompje delen we onze expertise in nauwe samenwerking met heel wat partners.
We zijn samen verantwoordelijk voor de vorming van ieder kind. Elkaar aanvullen is elkaar versterken. We werken aan de leerkracht van de leerling en aan de teamkracht van het personeel (professionalisering). Gerichte feedback vinden we van belang en dus leggen we het accent op een open communicatie met kind, ouders en ondersteunende partners.


We zetten in op brede zorg vanuit onze verantwoordelijkheid als team.
Via een geduldige aanpak blijven we samen verder zoeken. We begeleiden kinderen om zo veerkrachtig en zelfredzaam mogelijk in het leven te staan. In onze zoektocht naar ‘zorg op maat’ brengen we ons aanbod dichter bij het ontwikkelniveau van elk uniek kind.

Op onze katholieke school is er een open houding naar de wereld in al haar diversiteit.
We gaan op zoek om kritisch-creatief en respectvol om te gaan met wat verbindt en wat onderscheidt. We laten kinderen kennismaken met de figuur van Jezus en reiken kansen tot beleving aan. We laten ruimte voor vragen en twijfels. Geloof wordt nooit opgedrongen. Universele waarden en normen worden ervaren en beleefd.
We helpen kinderen bij het schrijven van hun eigen levensverhaal en bij het zoeken naar de rol van zingeving hierin.


Onze dorpsschool ’t Boompje is een oefenplaats, een plaats van verbondenheid, waar we kansen bieden binnen alle facetten van het leven. We scheppen ruimte tot verbondenheid, welbevinden en betrokkenheid. Ons doel is kinderen stimuleren om harmonieus samen te leren en leven. Zo vormen we kinderen in onze school ’t Boompje tot wereldburgers die hun persoonlijkheid ontplooien, die initiatief nemen en die verantwoordelijkheid opnemen, nu en later.
bottom of page