Onze schooluren : van 08.30 u tot 11.40 u en van 12.50 u tot 15.35 u – vrijdag tot 14.45 u 

De middagopvang : gebeurt door de klasleerkrachten 

De voor- en naschoolse opvang : deze wordt ingericht door de gemeente Jabbeke vanaf 7 u ’s morgens. Na schooltijd is dit tot 18.30 u. 

Administratief personeel : An Braem – aanwezig op maan- en vrijdag 

Schoolbestuur : V.Z.W. Bestuurscomité Vrije Basisschool ’t Boompje 

Oudervereniging : onze school heeft een oudervereniging die via allerlei acties het schoolgebeuren ondersteunt. 

Schoolraad : onze school beschikt ook over een schoolraad. In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap adviserend inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school. Elk met hun eigen inbreng komen ze samen op voor de Christelijke opvoeding van de leerlingen.