Graag en zelfstandig leren start in de kleuterklas 

Het wordt dan ook continue geïntegreerd in elk vak en is meer dan leren studeren. 

Leren is het verwerven van kennis, vaardigheden (fietsen, lezen, onderhandelen) en attitudes (kritische zin, positief omgaan met vrijheid, zelfzekerheid)

Leren (hoe je moet) leren is leren hoe je dat zo goed mogelijk aanpakt.

Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen in allerlei situaties en ook jezelf kunnen motiveren. Zelfredzaamheid wordt sterk gestimuleerd. Er is gradatie van de allerkleinsten tot het zesde leerjaar.

Om op school en in de maatschappij te functioneren, redeneringen op te bouwen, problemen op te lossen of te plannen, heb je goed ontwikkelde executieve functies nodig. Ze zorgen ervoor dat je je gedrag, je emoties en gedachten kan sturen en gericht kan inzetten. We worden niet met die skills geboren, maar kunnen ze vanaf de kleuterklas ontwikkelen via krachtige interacties en oefeningen.”

Trainen, maar hoe?

Op school en in de klas trainen van executieve functies. Hoe kun je dat doen? Hoe doen wij dat in de klas.

We trainen het werkgeheugen  (ZILL doel, klik erop IVzv2)

We werken met pictogrammen om de volgorde van het doen van een opdracht te onthouden.

We geven een duidelijke instructie: "probeer in één keer je spullen te pakken die je nodig hebt."

Thuis: Speel geheugenspelletjes zoals "ik ga op reis en neem mee" of memory.

We trainen om emoties te regelen  (ZILL doel, klik erop  SEgb1)

We leren de kinderen hoe ze moeten reageren wanneer ze een compliment krijgen en moeten geven.

Door routine in de klas voorkomen we veel onverwachte emoties.

We bereiden de kinderen die moeite hebben met emoties voor op emotionele momenten. 

Thuis en op school krijgen ze de kans om een knuffel te nemen (kleuters), naar muziek te luisteren of zich terug te trekken op een rustig plaatsje.

We trainen om de aandacht vol te houden  (ZILL doel, klik erop  IVzv3)

We gebruiken tijdens de werktijd een timetimer, de tijd, een zandloper, ... die aangeeft hoe lang er nog gewerkt wordt. 

We leren de kinderen zelf vragen te formuleren en goed te blijven luisteren.

Thuis en op school: geef een compliment als de kinderen direct starten met hun taak.

We trainen om hun werk te plannen en prioriteiten te stellen.  (ZILL doel, klik erop  IVzv3​)

We leren de kinderen een plan te maken bij sommige taken. (denk aan contractwerk, mag en moetjes)

We leren ze om een volgorde aan hun werk te geven.

We leren ze opruimen voor ze aan een volgend werkje beginnen.

Thuis en op school duiden ze aan wat een inspannend werk is en wat eerder ontspannend is.Laat ze steeds netjes opruimen. Iedereen heeft baat bij een nette omgeving.

We trainen op timemanagement  (ZILL doel, klik erop IKvk3)

We maken gebruik van dagritmekaarten, time-timer bij het afronden van de werktijd.

We sporen de kinderen aan om binnen de tijd te werken zonder de kinderen stress te bezorgen.

We trainen op doelgericht gedrag  (ZILL doel, klik erop  IKid2

We communiceren waarom de kinderen iets leren. De kinderen mogen dit herhalen en verwoorden.

We moedigen de kinderen aan om te blijven proberen wanneer het moeilijk is. Van proberen kan je leren.

We trainen op metacognitie (kennis over eigen kennis)  (ZILL doel, klik erop IVzv + ​​SgEb)

We vragen aan de kinderen: "vertel wat er gebeurde en hoe hij het heeft opgelost"

Kijk eens met de bril van de juf naar: je eigen werkje, naar hoe je de dingen oplost, naar hoe het hier is opgeruimd.

We houden gesprekken over oorzaak - gevolg (verbanden)